Anadiplosis

Vanaf DebatWiki

Definisie[wysig]

Wanneer dieselfde woord aan die einde en begin, onderskeidelik, van aaneenlopende sinne of frases gebruik word.

Voorbeeld[wysig]

"Dames en Here, ons het, dus, hier 'n plig. 'n Plig teenoor ons naaste - en onsself!"

"Van al die sportsoorte is Rugby my gunsteling. Gunsteling, natuurlik, in soverre die Bokke slaag met wen."

Effek[wysig]

Anadiplosis bind nie slegs net sinne aan mekaar op 'n organiese manier nie, maar laat ook die spreker toe om sekere woorde en begrippe in besonder te beklemtoon. Woorde aan die einde en begin van sinne is, in elk geval, besonder opsigtelik. Hierdie stylfiguur benut hierdie feit maksimaal.