Autoriteitsagrument

Vanaf DebatWiki

Die autoriteitsargument is waar iemand 'n autoriteitsfiguur se beweerde opinie oor sake gebruik om 'n argument te staaf.

Let wel dat die bogenoemde nie geld as die autoriteitsfiguur 'n kundige is in die onderwerp wat bespreek word nie en dat dit goeie ondersteuning kan bied vir 'n argument.

Die drogredenasie steek kop uit waar kundiges as sulks aangehaal word maar nie eintlik kenners is in die veld nie. Mens moet dus dubbel seker maak dat die autoriteitsfiguur se kundigheid duidelik gemaak word voor hy/sy gebruik word om 'n argument te ondersteun.