Bewyslas

Vanaf DebatWiki

Die bewyslas is die konsep dat 'n bepaalde kant van die debat die verantwoordelikheid het om sekere bewyse te lewer om hul standpunt suksesvol te verdedig. Die bewyslas lê grootliks en die meeste van die tyd by die kant wat die mosie of onderwerp positief moet verdedig. Met Britse Parlementêre debat dra beide die regeringspanne hierdie las. Die bewyslas kan 'n kernbepaler wees oor wie op die ou einde van die dag uit die debat as wenners stap.

Deur nie die bewyslas vas te stel nie mag dalk lei tot onduidelikheid tydens die debat. Net soos wat dit belangrik is op die begrippe duidelik te definieer is dit belangrik om te bepaal op watter punt wen 'n span die debat. M.a.w. wat moet bewys word vir 'n span om die debat te wen.

Gevolglik sal die eerste sprekers gewoonlik sê wat volgens hulle die bewyslas is en dan die ander span uitnooi om die bewyslas te aanvaar of te verwerp. Die teenstanders moet dan besluit of die bewyslas billik is. Indien dit is kan hulle die bewyslas aanvaar en indien dit onbillik is moet hulle sê waarom hulle nie die bewyslas aanvaar nie en dan 'n alternatiewe bewyslas voorstel.