Debatwiki skryfgids

Vanaf DebatWiki

Opskrifte

'n Basiese gids vir "opskrifte" se verskillende vlakke is: Opskrif 1 - Vir artikel opskrifte (Hoofopskrif) Opskrif 2 - Vir paragraaf/afdeling opskrifte Opskrif 3 - Vir subparagrawe Opskrif 4 - Vir verdere paragrawe

Om opskrifte te maak word daar van "=" gebruik gemaak aan weerskante van 'n sin of woord. Byvoorbeeld:

 • =Die sal Opskrif 1 skep=
 • ==Die sal Opskrif 2 skep==
 • ===Die sal Opskrif 3 skep===
 • ====Die sal Opskrif 4 skep====

Lys

Moet nie oop spasie lyne tussen lysitems laat nie. 'n Oop lyn spasie veroorsaak dat die wiki dit sien as 'n nuwe en afsonderlike lys.

Ongeordende lys

'n Ongeordende lys:

* Item1
* Item2
* Item3
* Item4
** Sub-item 4 a)
*** Sub-item 4 a) 1.
**** Sub-item 4 a) 1. i)
**** Sub-item 4 a) 1. ii)
** Sub-item 4 b)
* Item5

Lyk soos volg:

 • Item1
 • Item2
 • Item3
 • Item4
  • Sub-item 4 a)
   • Sub-item 4 a) 1.
    • Sub-item 4 a) 1. i)
    • Sub-item 4 a) 1. ii)
  • Sub-item 4 b)
 • Item5


Geordende lys

Om 'n geordende numeriese lys te vertoon:

# Item1
# Item2
# Item3
# Item4
## Sub-item 1
### Sub-sub-item
#### Sub-sub-sub-item
## Sub-item 2
# Item5

Lyk soos volg:

 1. Item1
 2. Item2
 3. Item3
 4. Item4
  1. Sub-item 1
   1. Sub-sub-item
    1. Sub-sub-sub-item
  2. Sub-item 2
 5. Item5


Blokaanhalings

Om 'n blokaanhaling by te voeg soos hieronder:

<blockquote>Debatwiki is die beste debatbron op die Internet.</blockquote>

Lyk soos volg:

Debatwiki is die beste debatbron op die Internet.