Die "Wat-van?"-drogredenasie

Vanaf DebatWiki

Die "Wat-van?"-drogredenasie is 'n bekende drogredenasie - wat dikwels as 'n propagandategniek gebruik is. Dit word gebruik as 'n afwykende taktiek om die fokus van 'n probleem te verskuif en te vermy om die probleem direk aan te spreek.

Hierdie tegniek werk deur kritiek terug te draai op die wat kritiek uitspreek en sodoende die oorspronklike kritiek spreker se skynheiligheid te openbaar. Die gewone sintaksis is "Wat van ...?" gevolg deur 'n probleem of problematiese stelling wat voorheen deur die teenstander gemaak is of op hom/haar van toepassing is. Die teenstelling is gewoonlik vaag en hou gewoonlik nie direkte verband met die oorspronklike probleem nie.