Die Geskiedenis van Debat

Vanaf DebatWiki

Inleiding[wysig]

Debat as aktiwiteit het ‘n oeroue geskiedenis. Hierdie aktiwiteit dateer terug tot die filosofiese en politieke debatte van Antieke Griekeland tydens Ateniese demokrasie. Meer modern forme van debat het tydens die Verligtingstydperk vorendag gekom met die stigting van debatgemeenskappe.

Totstandkoming van debatsgemeenskappe[wysig]

Debatsgemeenskappe het ontstaan en gewild geraak in London gedurende die 18de eeu. Hierdie debatsgemeenskappe het ‘n belangrikke deel van die London sosiale lewe geword. Dit het gelei tot ‘n aktiewe debatskultuur. By hierdie geleenthede is ‘n wye reeks onderwerpe bespreek. Die onderwerpe was grootlikse beinvloed deur kontemporere en aktuele kwessies. Die Londonse debatsgemeenskappe was gekenmerk deur mans en vrouens van alle sosio-ekonomiese agtergronde wat aan die debatte deelgeneem het. Debatsgemeenskappe was ‘n toonbeeld tydens die Verligtingstydperk van openbare betrokkenheid by diskoers en beleidsbesprekings. Dit het die tradisionele mag van regerings en owerhede uitgedaag deur vir alle mense die geleentheid te gee om kritiek uit te spreek en oplossings in openbare forums te bied.

Studente debatsgemeenskappe[wysig]

Die eerste studente debatsgemeenskap in die Verenigde Koninkryk was die St Andrews Debatsgemeenskap wat in 1794 gestig is. Aanvanklik was die debatsgemeenskap se naam die Literêre-gemeenskap. Kort daarna is die Cambridge Vereniging gestig in 1815 en dit is vandag die oudste aktiewe debatsliggaam ter wêreld.