Empiriese debatte

Vanaf DebatWiki

Inleiding[wysig]

Empiriese debat, (of ook bekend as feiteproposisies) in teenstelling met normatiewe debatte, is debatte wat geen besonderse optrede of beleid na streef nie maar wat eerder vereis dat 'n stelling waar of onwaar bewys moet word deur die onderskeie spanne.

Identifiseer empiriese debatte[wysig]

Empiriese debatte se proposisies bevat gewoonlik die woord 'is'. 'n Voorbeeld proposisie hiervan is, "Die lug is blou". Hierdie proposisie kan maklik geidentifiseer word as 'n empiriese debat of 'n feite proposisie. Die eenvoudigste wyse om 'n feite te identifiseer is om vir die woord 'is' te soek.

Alle feite proposisies of empiriese debatte bevat egter nie noodwendig die woord 'is' nie. Sommige onderwerpe het 'n feitelike aard maar kan nie noodwendig raakgesien word deur vir die woord 'is' te soek nie. Indien jy dus twyfel oor of 'n proposisie, onderwerp of debat feitelik of empiries van aard is, vra vir jouself wat die onderskeie kante van die debat moet bewys. Indien daar bewys moet word dat iets waar of onwaar is dan is die debat feitelik of empiries.

Hoe om 'n feitedebat te wen[wysig]

Die mees doeltreffende wyse om 'n feitedebat te wen is deur die gebruik van 'n maatstaaf. Deur te stel dat daar 'n aantal (byvoorbeel drie uit vier kategorieë of stellings) punte as korrek en waar bewys moet word vir die proposisie om waar te wees bepaal dit hoe om die debat te wen en wat elke span moet bewys om die debat te wen. Hierdie kan bereik word deurlopend in jou of jou span se toespraak.