Epizeuxis

Vanaf DebatWiki

Definisie[wysig]

Die meervoudige herhaling van dieselfde woord, direk opeenvolgend met mekaar.

Gebruike[wysig]

Gebruik om die klem op ʼn besondere woord te plaas. Veral effektief wanneer daardie woord meervoudige, meer komplekse betekenisse het of kan hê. Hierdie tegniek is veral nuttig wanneer jy daardie spesifieke woord wil gebruik om ʼn basis te vorm vir die res van jou betoog.

Voorbeelde[wysig]

“Waarom, waarom, waarom het jy die geld vir koekies gebruik, Mattewis?”