Eutrepismus

Vanaf DebatWiki

Definisie[wysig]

Om jou punte te nommer sodat struktuur aan jou bespreking verleen word.

Gebruike[wysig]

Hierdie stylfiguur maak dit baie makliker vir die gehoor om jou argumente te verstaan, aangesien dit jou forseer om dit op ʼn duidelike en gestruktureerde manier aan hul weer te gee. Eutrepismus kan op verskeie vlakke van jou argument gebruik word – dis nie net nuttig om jou span (indien toepaslik) se algemene strategie maklik aan die gehoor voor te stel nie, maar kan ook subtiel binne jou argumente self gebruik word. Eutrepismus het dan ook die verdere voordeel dat dit jou bind tot ʼn bepaalde vloei in jou argument, wat, op sy beurt weer, jou aanmoedig om dit duidelik vir jouself deur te dink.