Hoe om voor 'n gehoor te praat

Vanaf DebatWiki

Inleiding[wysig]

Die eerste belangrikke punt om hier te noem is dat daar 'n groot verskeidenheid style en soorte van sprekers is. Style van praat is een van die moeilikste aspekte om aan sprekers te "leer" omdat sprekerstyle natuurlik ontwikkel en uniek is aan elke mens. Jy behoort jou eie styl te ontwikkel en te volg. Hierdie styl moet natuurlik vir jou voel. Dit beteken nie noodwendig dat jou debatstyl natuurlik moet wees soos wat jy in gewone geselskap praat nie, maar eerder natuurlik vir jou tydens 'n debat. Alhoewel sprekerstyle natuurlik moet wees beteken dit nie dat dit moeite en werk verg nie. Hoe meer tyd jy aan die ontwikkeling en oefening van jou styl spandeer, hoe beter en meer oortuigend gaan dit raak.

Daar is egter 'n paar fundamentele wenke om te onthou.

Duidelikheid[wysig]

Wanneer jy praat moet jy duidelik en hard praat sodat almal in die gehoor jou kan hoor. Jy moet met ander woorde die 'hoor' in gehoor sit. Onthou dat met kompeterende debatte moet die beoordelaars jou kan hoor en sit hul gewoonlik agter in die betrokke lokale. Met hierdie soort debatte moet ten minste die beoordelaars jou kan hoor. Hiermee saam is dit belangrik om te onthou dat mens nie moet skree terwyl jy jou toespraak lewer en debat praat nie.

Monotoon[wysig]

Probeer om te vermy om in monotoon te praat. Indien jy 'n belangrikkie punt maak, maak gebruik van jou stem om die punt te beklemtoon. Probeer om jou jou stem stadig maar seker harder en sterker te maak soos wat jy met jou punt vorder.

Dit is egter ook belangrik om nie jou gehoor op 'n tuimeltrein te neem met verskriklike wisselende stemtoon nie. Moet nie op 'n hoë tempo begin, skielik val en dan weer opbou en weer oorbegin nie.

Oogkontak[wysig]

Behou deurlopende oogkontak met hou gehoor en moet nie slegs na die podium kyk nie. Oogkontak word verbeter en ontwikkel met oefening en ervaring. Dit is ook belangrik om te oefen om al minder afhanklik van jou notas te wees. Sommige sprekers verkies om 'n paar individue in die gehoor te kies en na hulle te kyk. Indien hierdie jou benadering is sorg dat die paar vriendelike gesigte in die gehoor versprei is deur die hele gehoor.

Ander sprekers verkies om na die hele gehoor te kyk. Indien hierdie jou voorkeur is maak seker dat jy nogsteeds behoorlik kontak maak met die lede van jou gehoor.

Liggaamstaal[wysig]

Maak gebruik van jou liggamstaal om die inhoud van wat jy sê te versterk en te beklemtoon. Moet nie te styf staan en nooit beweeg nie, anders kom dit voor asog jy nie met oortuiging en sekerheid praat nie. Gebruik jou arms en gesigsuitdrukkings om jou emotiewe boodskap oor te dra aan jou gehoor. Moet egter nie te erg jou arms begin swaai nie.

Gebruik van podium[wysig]

Tydens 'n debat hoef jy nie streng agter die podium te staan nie. As spreker kan y gerus rondbeweeg en jou liggaam draai om na verskillende dele van die gehoor te kyk en jou aandag daar te vestig. Talle studies dui aan dat gehore verkies om 'n spreker se volle liggaam te sien terwyl hulle praat eerder as nie hul gesig wat bo 'n podium uitloer. Soos met alles moet nie oorboord daarmee gaan nie. Dit is nie lekker om na 'n spreker te kyk of te luister wat te veel rondbeweeg nie.

Verstaanbaarheid en eenvoudigheid[wysig]

Wees altyd eenvoudig en verstaanbaar. Indien jou argument te kompleks en uitgebrei is mag dit moontlik moeilik wees vir jou gehoor om te volg. Moet nie 'n vyftien lettergreep Latynse woord gebruik wanneer 'n twee lettergreep Afrikaanse woord voldoende is nie. Onthou jy probeer om die gehoor of die beoordelaars te oortuig en nie om jou taaltalente en kennis op hulle te mors nie.

Gebruik van humor[wysig]

Maak gebruik van humor om die guns en goedkeuring van jou gehoor te kry, veral indien jy 'n talentvir komedie het. Indien jy nie natuurlik humor kan gebruik nie moet nie bekommer nie. Selfs die mees ernstige sprekers kan snaaks wees, soms selfs sonder om doelbewus te probeer. In debat is dit nuttig om 'n paar inleidende grappies of snaakse analogië te hê om te gebruik. Hou net altyd in gedagte dat hierdie humor en grappies spontaan en natuurlik moet klink vir dit om oortuigend te wees.

Leer by ander[wysig]

Die beste manier om as 'n spreker te ontwikkel is om na ander sprekers te kyk. Dit stel mens in staat om die verskeie sterkpunte van hierdie sprekers te vat en vir jou saam te sit. Eksperimenteer met verskillende sprekerstyle om een te kry waarmee jy die gemaklikste is. Om gereeld deel te neem en gereeld te praat is die beste wyse as om spreker te groei.