Lid van die Regering/Lid van die Opposisie

Vanaf DebatWiki

Inleiding[wysig]

Die sekeretarisgeneraal of lid van die regering/opposisie (verwys hierna as die derdie spreker) is, soos die res van die span, ‘n noodsaaklike rolspeler. Die derde spreker bepaal gereeld die finale rigting wat die debat invar en benodig die spreker om goed op sy voete te kan dink asook om strategies and analities op te tree tydens die beurte van die eerste twee sprekers.

Spanrol[wysig]

Soos in ander artikels genoem, is die rol van elke spreker in die Britse-parlementêredebat uniek. Die Derde Spreker rol bied ‘n goeie mengsel van ‘n Tweede Spreker se analitiese denke en strategie asook die op jou voete argumentering wat die Hoofsweep behartig. Die rede hiervoor is tweeledig:

 1. Teen die tyd wat die Derde Spreker moet praat behoort beide spanne se begripsontleding, algemene struktuur asook hoofargumente duidelik te wees. Die Derde Spreker het dan die verantwoordelikheid om ‘n goeie opsomming te bied van die debat tot op daardie punt en om gate in die opponent se argumente of begripsontleding te steek, veral gemik op die toespraak van die spreker wat direk voor jou gepraat het. Jou Tweede Spreker sou al meeste kwessies rakende die begripsontleding en strategie uitgewys het so jou werk is om veral die ander span se tweede spreker se hoofargumente aan te vat en om dan te bewys hoekom jou span se strategie meer water dra. Let wel dat mens se tyd vir reaksie redelik beperk is en dit is dus noodsaaklik om die twee of drie mees belangrike aspekte van die ander span se argumente aan te val. Die Hoof Sweep sal dan al die ander aspekte in sy/haar toespraak aanspreek.
 2. Alhoewel die Tweede Spreker die algemene rigting van die debat bepaal (omdat die span se kern hoofargumente tradisioneel deur die Tweede Spreker hanteer word) het die Derde Spreker die finale geleentheid om nuwe feite op die tafel te sit en ‘n verdere argument vir of teen die mosie te maak. Hierdie argument behoort die kersie op die Tweede Spreker se koek te wees en moet gebruik word om die hele span se strategie af te rond in iets waarin die opposisie nie ‘n gat kan druk nie. Dit is belangrik om te besef dat die Derde Spreker die laaste se het in terme van hoofargumente en dat jy die laaste afronding bied op die produk wat die sweep dan moet gaan verkoop.

Die beste manier dus om die Derde Spreker se rol te beskryf is om jou te verbeel dat die debat tans aan die begin van die laaste stel in ‘n tennis wedstryd is – jy het of al die momentum aan jou kant aangesien jy die vorige stel sopas gewen het of jy het sopas die vorige stel verloor en jy moet die debat finaal in jou rigting forseer. Die Derde Spreker se kombinasie van aanval, verdedig en nuwe feite op die tafel is die beste manier om die laaste stel op die regte wyse te begin en om te verseker dat die Hoof Sweep kan afslaan vir die wedstryd. Hieronder volg meer inligting oor die twee aspekte van die Derde Spreker se rol:

Verdediging en aanval van argumente:[wysig]

Soos vroeer genoem in die artikel is een helfte van die Derde Spreker se rol om die debat tot op hede op te som en om die opposisie se argumente aan te val en sy eie argumente te versterk. Soos in die Tweede Spreker se artikel gestel, om ‘n idee te verdedig beteken om die artikel met oortuiging en met passie te beskerm. Daar moet ook onderskei word tussen ‘n standpunt verdedig en ‘n standpunt kwalifiseer. Gaan lees gerus die Tweede Spreker artikel vir verdure uitbreiding op hierdie onderwerp. Die Derde Spreker se werk begin reg aan die begin van die debat, sodra die eerste spreker begin praat, aangesien jy ‘n baie goeie idee van die afloop van die debat moet he om korrek en effektief te kan reageer en verdedig sodra dit jou spreekbeurt is. Dis is dus noodsaaklik om soos die eerste en tweede sprekers (en dalk die regering se derde spreker) praat noukeurig kennis te neem van die volgende:

 • Die ander span se begripsontleding en hoe dit ooreenstem en verskil van jou eie span se definisie van die mosie.
 • Die ander span se hoofargumente – dit is van kardinale belang om ook te verstaan hoe die argument saamhang om die ander span se oorhoofse strategie te bepaal.
 • Enige logiese foute wat gemaak is in beide die begripsontleding en die hoofargumente (sien die Tweede Spreker artikel waar die aanvat van onlogiese argumente bespreek word).
 • Die korrektheid/outoriteit van die bronne wat gebruik word om argumente te staaf
 • Punte van ingligting wat deur jou spanmaats gerig was wat doeltreffend was

As mens hierdie inligting tot mens se beskikking het is die volgende stap om te besluit wat is die paar hoofkwessies om uit te lig as deel van jou reaksie. Dit is belangrik om te onthou dat jy as derde spreker nog jou eie hoofargument moet hanteer so dit is nodig om die reaksie van mens se toespraak bondig maar baie effektief te hou. ‘n Paar wenke wat sal help om die mees belangrike kwessies uit te lig:

 1. Indien moontlik, val die ander span se oorhoofse strategie eerste aan. Hierdie strategie behoort teen die Derde Spreker se spreekbeurt duidelik te wees.
 2. Vat een (of meer) van die ander span se hoofargumente direk aan, deur te bewys dat die argument logies verkeerd is, dit nie relevant is tot die mosie van die debat nie of om die outoriteit van die bronne (wat die argument staaf) aan te val.
 3. Weeg jou hoofargument op teen ‘n oorstemmende hoofargument van die ander span en bewys dat jou argument oor dieselfde kwessie meer water dra.

Dit is dan laastens belangrik om te onthou om ook jou eie span se strategie te regverdig en verdedig, so wees seker dat ‘n goeie balans tussen aanval en verdedig gehandhaaf word. Let ook op dat dit die hoofsweep se werk is om al die aspekte van die debat op te som en dat jy as Derde Spreker net die kern kwessies moet uitlig en bespreek.

Eie hoofargument formulering:[wysig]

Soos meeste aspekte van Derde Spreker wees is die hoofargment wat gewoonlik deur die Derde Spreker hanteer word ‘n balans wat gehandhaaf moet word. Die argument is die laaste nuwe inligting wat deur jou span op die tafel gelaat word en dit is dus nodig om kragtig te wees (as’t ware die laaste spiker in die doodskis). Aan die ander kant behartig jou Tweede Spreker die kern sake van die debat se feite end it is dus ook nodig om te verseker dat die beste en belangrikste argument breedvoerig deur die Tweede Spreker hanteer word. Jy as Derde Spreker het beperkte tyd om deur ‘n volle hoofargument te kom. Dit is dus belangrik om as ‘n span te besluit watter argument deur die Derde Spreker hanteer gaan word aangesien hy tien teen een meer oppervlakkig moet wees maar steeds effektief aansluit by die span se strategie. Sien ook dan die artikel rakende argumentsformulering om meer te lees oor die beginsels wat toegepas moet word.

Toespraak struktuur[wysig]

Hier is ‘n kort opsomming van hoe ‘n tipiese derde spreker se toespraak lyk:

 1. . Kort inleiding wat die huidige stand van sake in die debat saamvat
 2. . Aanval van die opposisie se argument en verdediding van jou span s’n
 3. . Hoofargument
 4. . Samevatting en afsluiting

Dit is regtig belangrik om nie te lank of in te veel detail te reageer as derde spreker nie, aangesien dit jou span baie skade kan aandoen as die laaste hoofargument nie tot sy reg kom nie.

Slot[wysig]

Om saam te vat, is die rol van ‘n Derde Spreker ‘n rol van balans. Daar word balanseer tussen aanval en verdedig, reaksie en eie argumente voorhou asook effektiwiteit en bondigheid van die hoofargument self. Dit is ook belangrik om te noem dat verskillende Derde Sprekers verskillende maniere gaan he om die bogenoemde balans te handhaaf en dat dit definitief moet aansluit by jou eie styl as spreker. Hoe jy die laaste stel van die tennis wedstryd begin gaan 9/10 keer bepaal of die sweep die finale kishou kan slaan.