Metonomie

Vanaf DebatWiki
Weergawe deur ou>DebatDaniel op 14:32, 4 April 2018 (Nuwe bladsy geskep met '== Definisie == Wanneer sylangs verwys word na iets, deur te verwys na iets nouliks verwant daaraan, in stede van die oorspronklike ding. == Gebruike == Metonomie kan ʼn...')
(verskil) ← Ouer weergawe | Huidige weergawe (verskil) | Nuwer weergawe → (verskil)

Definisie

Wanneer sylangs verwys word na iets, deur te verwys na iets nouliks verwant daaraan, in stede van die oorspronklike ding.

Gebruike

Metonomie kan ʼn erg poëtiese trek aan jou toespraak verleen – en dit is dus goed om dit nie te gereeld te gebruik nie. Metonomie (en ander nou-verwante stylfigure) word egter reeds in baie vaste uitdrukkings in Afrikaans (en ander tale gebruik) en word dus uitsonderlik gereeld deur alle sprekers gebruik (dog somtyds onbewustelik). Voorbeelde van hierdie verskynsel sluit in om te praat van die “presidensie” (wanneer die hele uitvoerende gesag bedoel word), “die kroon” (wanneer na ʼn monarg verwys word) en [ander voorbeeld].