Onredelike bewyslas

Vanaf DebatWiki

Die onredelike bewyslas is waar 'n spreker 'n stelling maak (bv. "daar is tans 'n wasbeer wat om die aarde wentel"). Die spreker gaan dan aan deur te se dat sy stellig geldig is aangesien dit nie moontlik is om die teendeel te bewys nie.