Verskil tussen weergawes van "Verskille met begripsontleding"

Vanaf DebatWiki
ou>HP Deskjet
(Verskille met begripsontleding)
k (2 weergawes)
 
(Geen verskil)

Huidige wysiging sedert 09:00, 22 Januarie 2019

Inleiding[wysig]

Tydens debatte is dit besonders belangrik om seker te maak waaroor word daar gedebateer en moet daar getoets word of die deelnemers aan die debat saamstem oor die interpretasie van sekere woorde en begrippe.

Indien die opponerende span 'n woord of begrip se ontleding deur die inleidende span bevraagteken, aanpas of verander, moet die opponerende span verduidelik en ondersteun oor hoekom hulle nie met die aanvanklik definiering of ontleding van die woord of begrip saam stem nie. In meeste gevalle indien die aanpassing nie 'n besonderse verskil maak aan die debat as geheel nie, dan sal die tweede spreker van die inleidende span instem tot hierdie aanpassing.

Dit mag ook egter gebeur dat die inleidende spreker die aanpassing of verandering van die hand wys en verwerp. In hierdie geval word dit 'n definisiedebat.Tydens definisiedebatte word die hoof geskilpunt watter interpretasie of definisie van die woord of begrip korrek is. Met 'n definisiedebat kan die volgende benadering gevolg word:

Eerstens, moet daar geargumenteer word oor hoekom jou span se ontleding, interpretasie of definisie beter is en dus meer gewig dra. Hierdie moet bewys word deur deeglik regverdiging en bewyse.

Tweedens, is dit 'n goeie benadering om te bewys dat selfs met die teenkant se ontleding, interpretasie of definisie word hulle standpunt nie bewys nie. Bewys dat selfs indien mjy hipoteties hul weergawe aanvaar bly hul argument onoortuigend.

Derdens, moet jy direk jou ontleding, interpretasie of definisie met die van die teenkant meet en opweeg en dan deur hierdie vergelyking aandui hoekom jou weergawe korrek en meer korrek in die konteks is.

Algemene argumente[wysig]

Die volgende argumente kan algemeen gebruik word om te bewys hoekom jou span se ontleding, interpretasie of definisie korrek is en meer gewig dra:

  • Die ontleding, interpretasie of definisie is hoe Jan-alle-man dit sou definieer of sien, en dus is dit die algemene gebruik.
  • Die ontleding, interpretasie of definisie is hoe dit skrywers van die onderwerp dit bedoel het.
  • Die ontleding, interpretasie of definisie gee meer insig en skep 'n wyer konteks vir die debat.
  • Die ontleding, interpretasie of definisie is voor die hand liggend waar en korrek.