Voorbereidingstegnieke

Vanaf DebatWiki

Voorbereidingstegnieke bestaan uit 'n versameling denkmeganismes wat 'n debatteerder kan gebruik om 'n argument of versameling van argumente uit te pluis en te skep. In die breë bestaan hierdie tegnieke uit die skep van 'n *oorkoepelende struktuur* en 'n *argumentstruktuur*. Voorbereiding bestaan hoofsaaklik uit die vasstel of uitdink van hierdie twee vorme van struktuur.

Oorkoepelende struktuur[wysig]

Oorkoepelend wil 'n debatspan of spreker hul saak skoei op 'n sentrale konsep of idee. Tipies sal so 'n sentrale konsep of idee maklik en eenvoudig aan 'n gehoor gekommunikeer kan word. Hierdie sentrale konsep of idee is te vinde in alle pogings tot oortuiging, en is veral sigbaar in politieke veldtogte.

Die 2016 presidensiële verkiesingsveldtog van Donald Trump in die Verenigde State van Amerika, is geskoei op die oorkoepelende idee van "Kom ons maak Amerika weer wonderlik" ("Let's make America great again"). Trump se beleidsvoorstelle en toesprake is almal gebaseer op hierdie idee, en bittervinnig het "Let's make America great again" 'n konstante refrein van die Trump-veldtog geword.

In die 2016 referendum veldtog rakende die Verenigde Koninkryk se lidmaatskap van die Europese Unie, het die VoteLeave-veldtog hul publieke verklarings en literatuur geskoei op die sentrale idee "Laat ons beheer terugneem" ("Let's take back control"), en soos met die veldtog van Donald Trump, het hierdie frase die publieke onderbewussyn ingedring en die kern van die debat rondom die referendum geword.

In beide gevalle het 'n sterk kernidee die veldtogte onverwags oor die wenstreep gekry. Om te oortuig is die hoofdoel van 'n veldtog en ook van 'n debateerder. Gevolglik kan die debatteerder leer uit hierdie twee veldtogte hoe om 'n oorkoepelende struktuur vir 'n saak te skep en te kommmunikeer.

Argumentstruktuur[wysig]

Onder die oorhoofse kernidee van 'n debatteerder se saak, staan die nouer individuele argumente.

Om weer na Donald Trump se verkiesingsveldtog te kyk bied handige lesse. Waar "Kom ons maak Amerika weer wonderlik" ("Let's make America great again") die tema van Trump se verkiesingspoging tot die Withuis geword het, het hy sy beleidsvoorstelle gekommunikeer as sub-komponente van sy groter veldtog om Amerika weer wonderlik ("great") te maak. Sy beleidsvoorstel om 'n muur tussen die VSA en Meksiko te bou is deur die Trump-veldtog geïnkorporeer as 'n nodige komponent van die wyer doelwit - om Amerika weer wonderlik te maak. Deur die beleid of argument in die diens van die oorkoepelende sentrale konsep of idee te maak, is 'n harmonie en logiese verband geskep wat die kieser maklik kon volg en verstaan.

Deur dieselfde beginsel in 'n debat toe te pas, kan 'n debatteerder 'n gehoor oortuig tot hul standpunt. 'n Spreker se individuele argument of argumente word dus deel van 'n groter poging om die luisteraar of gehoor te oortuig van die span se standpunt as geheel.

Praktyk[wysig]

'n Debatteerder wil ideaal-gesproke dus 'n oortuigende breë oorkoepelende struktuur en 'n meer noue argumentstruktuur vir individuele punte te ontwikkel. In die voorbereidingstyd is die debatteerder se taak dus om 'n oortuigende breë en noue struktuur te ontdek en te verwoord. Wanneer hierdie in plek is, kan die debatteerder deur bronne die individuele, noue argumente staaf, en die breë struktuur deur die argumente staaf. 'n Koherente en logiese saak word dan so uiteengesit.