Vorme van oortuiging

Vanaf DebatWiki

Inleiding[wysig]

Die vorme van oortuiging wat ook bekend staan as retoriese beroepings, is beskrywings in retoriek wat die beroeping en benadering van 'n spreker se toespraak kategoriseer. Met ander woorde dit behels die strategie wat 'n spreker volg om die gehoor te oortuig. Die vorme is ethos, pathos, logos en die minder bekende kairos.

Aristotle beskryf die vorme van oortuiging as::

Oortuiging is duidelik 'n soort uitbeelding want 'n mens is die mees oortuig wanneer iets vir ons vertoon of uitgebeeld is.
Van die vorme van oortuiging wat ontstaan vanuit verbale kommunikasie is daar drie soorte.[...] Oortuiging word bereik deur 'n spreker en dus sy/haar karakter wanneer dit wat gesê word 'n gehoor laat glo dat die spreker geloofwaardig is.[...] Tweedens, oortuiging kan ook bereik word aan die kant van die gehoor indien die spreker die hartsnare van die wat luister roer. [...] Derdens, vind oortuiging plaas deur die toespraak self indien daar 'n waarheid of voor die hand liggend waarheid na vore kom weens oortuigende en logiese argumente in die konteks van die debat.

Ethos[wysig]

Ethos (meervoud: ethea) staan ook bekend as die beroeping op gesag of die geloofwaardigheid van die spreker. Dit behels hoe goed die spreker die gehoor kan oortuig dat hy of sy gesaghebbend is oor die onderwerp. Hierdie word bereik deur die volgende:

  • Deur 'n bekende persoon te wees oor die veld van die onderwerp.
  • Deur aan te dui dat jy die woordeskat en tegniese terminilogie van die onderwerp ken, verstaan en kan gebruik.
  • Deur gebruik te maak van oortuigende navorsing en gesag.

Pathos[wysig]

Pathos (meervoud: pathea) behels die beroeping to die gehoor se emosies. Die woorde empatie en simpatie word vanaf die woord afgelei. Pathos kan bestaan in die vorm van 'n metafoor, vergelyking of'n passievolle lewering onder andere. Pathos kan besonders sterk en oortuigend gebruik word indien 'n spreker dit bemeester. Meeste toesprake maak egter nie uitsluitlik vanpathos gebruik nie. Pathos is mees effektief wanneer die spreker kan ten toonstel dat hulle saamstem met 'n onderliggende gemeenskaplike waarde van die gehoor.

Verder kan die spreker van pathos gebruik maak deur vrees onder jou gehoor te skep. Pathos behels ook om beroep te maak op jou gehoor se verbeelding of drome, byvoorbeeld deur 'n toekomstige scenario te skep wat positief en voorspoedig is, en dat dit bereik kan word deur jou voorgestelde plan.

Logos[wysig]

Logos (meervoud: logoi) is die beroeping op logika of die uitbeelding daarvan. Die woord logika word van logos afgelei. Logos word gebruik om feite en statistiek te beskryf wat die spreker se argument ondersteun. Deur van logos gebruik te maak word die ethos bevorder omdat inligting 'n spreker meer ingelig en voorbereid oor die onderwerp laat lyk.Logos kan ook gebruik word om pathos te bevorder deur gewig aan sekere emosionele standpunte te gee.

Kairos[wysig]

In eenvouding woorde behels kairos die tyd en ruimte waarin 'n toespraak gelewer word. 'n Goeie spreker kan van die tyd en ruimte gebruik maak om voordelig te wees vir hul toespraak.